اطلس ماهیان آب شیرین

۱- شناخت و نگهداری ماهی آنجل

آنجل یا فرشته ماهی یکی از اولین و مشهورترین اعضای دنیای جدید خانواده سیلکیده ها است که به امریکا وارد شدند، درحقیقت ۲ گونه از آنجلها و جود دارد.

ماهی مناسب جهت پرورش و تکثیرمی باشد . در واقع کسانی که می خواهند وارد تخم گیری از ماهیان تخم گذار شوند ابتدا از این ماهی شروع می کنند .

شناخت و نگهداری ماهی آنجل

شناخت و نگهداری ماهی آنجل

تکثیر ماهی آنجل https://www.aparat.com/v/SJsmE

۲- ماهی سوروم :

شناخت و نگهداری سوروم

شناخت و نگهداری سوروم

۳- ماهی زبرا

شناخت و نگهداری زبـــرا

شناخت و نگهداری زبـــرا

ویدیو آموزش نحوه تکثیر زبرا https://www.aparat.com/v/ie0Th

۴- ماهی پلاتی

شناخت و نگهداری ماهی پلاتی

شناخت و نگهداری ماهی پلاتی

۵- ماهی دیسکس

شناخت و نگهداری ماهی دیسکس

شناخت و نگهداری ماهی دیسکس

۶- ماهی گوپی

شناخت و نگهداری ماهی گوپی

شناخت و نگهداری ماهی گوپی

 

#ادامه-دارد #بارگذاری

 

برای دریافت مشاوره جهت راه اندازی طرح و خرید محصول و تجهیزات با شماره ۰۹۱۵۳۲۵۱۰۰۶ تماس بگیرید

در راستای حمایت از اشتغال و کارآفرینی تمامی طرحها در صورت راه اندازی همراه با خرید تولیدات می باشد