پرورش اسپیرولینا در فیتوبگ (کیسه های پلاستیکی)

این روش یکی از شیوه های تولید در کشت بسته یا همان فتوبیوراکتور است و از مزایای بیشتری نسبت به تولید در فتوبیوراکتور های شیشه ای برخوردار است بطور مثال هزینه های تولید در آن به مراتب کمتر از فتوبیوراکتورهای شیشه ای است .

این سیستم بویژه برای مقابله با معضل محدودیت زمین وسایر مشکلات سیستم های باز بکار گرفته شدند .این سیستم ها می توانند هم در فضاهای بسته و با استفاده از نورمصنوعی و هم در فضای باز با بهره گیری از نور طبیعی کارکنند این تکنولوژی دوره ای نیست ودر کل سال کشت انجام می شود .تنها در صورت آسیب دیدن کیسه ها و میسر نبودن کشت مجدد بایستی کیسه ها تعویض شوند .در واقع در شرایط یکسان وقتی بهره وری در استخرها روزانه ۰/۱۵ گرم بر لیتر می باشد بهره وری در این می تواند به گرم ۲٫۱۵ گرم بر لیتر و یا حتی بیشتر نیز برسد . درسیستم کیسه های پلاستیکی تولید در یک دوره ۲۰ روزه می تواند حتی به ۲ تا ۳ گرم ماده خشک در لیتر برسد .به عبارتی بین ۰٫۱۴ – ۰٫۱۷ گرم در روز خواهد رسید .

پرورش اسپیرولینا در فیتوبگ

پرورش اسپیرولینا در فیتوبگ

پرورش اسپیرولینا در فیتوبگ

پرورش اسپیرولینا در فیتوبگ

پرورش اسپیرولینا در فیتوبگ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*