متخصصان ماهر و با تجربه مرکز آموزشی کیهان آبزی آماده اند تا در خصوص نحوه راه اندازی مزرعه پرورش جلبک ،ماهیان آکواریومی ، ماهیان خوراکی ،زالو  و چگونگی تکثیر و تولید صنعتی انواع آبزیان به عموم علاقه مندان و سرمایه گذاران به صورت حضوری و غیر حضوری، مشاوره‎های کاربردی و تخصصی ارائه نمایند.