اجرای کارگاه ۱۴۰۰ قطعه زالو کبریتی

اجرای کارگاه تبدیل 1400 قطعه زالو مولد به کبریتی در شهرک غرب مشهد (قاسم آباد)

اجرای کارگاه تبدیل ۱۴۰۰ قطعه زالو مولد به کبریتی در شهرک غرب مشهد (قاسم آباد)

مشخصات پروژه

سرمایه گذار: آقای دانشمند

فضا: ۲۵ مترمربع

ارتفاع: ۳ متر

رده کارگاهی: از نوع خانگی (واحد آپارتمانی)

نوع اجرا: آکواریومی

برآورد تولید:

سایز مولد:

مرحله فعلی: بهره برداری (طرح پرورش تبدیل کبریتی به مولد) – شارژ دوباره طرح پرورش

اجرا تاسیسات: شخصی

تاریخ شروع: اردیبهشت ۱۳۹۷

مدت زمان اجرا: ۱۰ روزه

اجرای کارگاه تبدیل 1400 قطعه زالو مولد به کبریتی در شهرک غرب مشهد (قاسم آباد)

اجرای کارگاه تبدیل ۱۴۰۰ قطعه زالو مولد به کبریتی در شهرک غرب مشهد (قاسم آباد)