سالن پرورش ماهیان آکواریومی

پروژه آقای رییسان پروژه آقای رییسان

پرورش دهنده : آقای رییسیان زاده
میزان سرمایه گذاری : ۳۰ میلیوم تومان
متراژ فضا : ۱۵ مترمربع
کاربری ملک : منزل شخصی
درآمد پیش بینی شده : ماهیانه ۳الی ۴ میلیون تومان
نوع ماهی : زنده زا و تخم گذار
مجری طرح : کیهان آبزی
آغاز درآمد : ۴ ماه پس از بهره برداری