پرورش جلبک-۲۰هزار لیتر

پرورش جلبک

پرورش دهنده : میثم رحیمی
شهر: همدان
سطح کشت :۲۰ هزار لیتر
متراژ فضا : ۱۰۰مترمربع
بهره برداری: تابستان ۹۸
آغاز سوددهی: ۴ ماه پس از بهره برداری
نوع جلبک : اسپیرولینا
گرید استوک : A
نوع اجرا : حوضچه ای
مشاوره و تامین بذر: کیهان آبزی